TS08-BLANDARE

Produktblad-Blandare

Produktblad som sammanfattar Scanmatics blandare. För detaljerad information finns tekniska specifikationer (TS) att ladda ner för varje enskild blandare.

 

Ladda ner Produktblad

Produktblad blandare

TS08-001 Blandare VSM

Konisk skruvmixer för batchvis blandning. 50-5000 liter per batch.

Ladda ner TS-blad

TS08-002 Blandare WAH

Blandare för kontinuerlig blandning. Kapacitet från 1000-450 000 liter per timme.

Ladda ner TS-blad

TS08-003 Blandare WBH

Blandare för satsvis blandning. Kapacitet från 1000-
450 000 liter per timme.

Ladda ner TS-blad