TS09-SIGNAL & INDIKERING

Produktblad-Signal & indikering

Produktblad som sammanfattar Scanmatics produktsortiment inom signal & indikering. För detaljerad information finns tekniska specifikationer (TS) att ladda ner för varje enskild produkt.

 

Ladda ner Produktblad

Produktblad signal & indikering

TS09-001 Magnetventil Namur monostabil

Monostabil magnetventil med anslutningar enligt Namur standarden. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Ladda ner TS-blad

TS09-002 Magnetventil Namur bistabil

Bistabil magnetventil med anslutningar enligt Namur standarden. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Ladda ner TS-blad

TS09-004 Magnetventil 3/2

Monostabil 3/2 magnetventil. Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Ladda ner TS-blad

TS09-011 Magnetventil 2/2

Tvångsstyrd 2/2 magnetventil.
Levereras med 24 VDC eller 230 VAC spole.

Ladda ner TS-blad

TS09-003 Gränslägesbox

Gränslägesbox för pneumatiska vriddon

Ladda ner TS-blad

TS09-005 Nivåvakt stämgaffel

Vibrerande stämgaffel. Kan användas som
full, beställ och tom indikering.

Ladda ner TS-blad

TS09-006 Nivåvakt roterande paddel

Nivåvakt för bulkformiga material. Kan användas som full, beställ och tom indikering.

Ladda ner TS-blad

TS09-018 Nivåvakt kapacitiv

Nivågivare för mätning av nivån i en tank eller behållare.

Ladda ner TS-blad

TS09-019 Nivågivare ultraljud

Nivågivare för kontinuerlig mätning av nivån i en tank eller behållare. Nivån mäts med hjälp av ultraljudspulser.

Ladda ner TS-blad

TS09-020 Nivågivare Wire

Nivågivare för mätning av nivån i en tank eller behållare. Nivån mäts med hjälp av en vikt som firas ner till dess den når materialytan.

Ladda ner TS-blad

TS09-021 Nivågivare Wireguidad radar

Nivågivare för kontinuerlig mätning av nivån i en tank eller behållare. Nivån mäts med hjälp av radar wireguidad radar som reflekteras mot materialytan.

Ladda ner TS-blad

TS09-007 Gränsläge kapacitiv sensor

Kapacitiv sensor för icke metalliska material, fri från mekaniskt slitage.

Ladda ner TS-blad

TS09-012 Gränsläge induktiv sensor

Induktiv sensor för metalliska material, fri från mekaniskt slitage.

Ladda ner TS-blad

TS09-014 Gränsläge induktiv sensor

Induktiv sensor för metalliska material, fri från mekaniskt slitage.

Ladda ner TS-blad

TS09-008 Digital tryckvakt ISE40A-01-V

Digital tryckvakt för mätning av tryck hos luft och icke brandfarliga och icke frätande gaser.
Mätområde: -0,1-1,0 MPa

Ladda ner TS-blad

TS09-022 Digital Tryckgivare

Digital tryckgivare för mätning av tryck hos luft och icke brandfarliga och icke frätande gaser.
Analog utgång 4-20 mA

Ladda ner TS-blad

TS09-009 Gränsläge Z4V7H 336-02z-2138

Gränsläge med arm. Hus i glasfiberarmerad plast.

Ladda ner TS-blad

TS09-010 Elektropneumatisk lägesställare

Elektropneumatisk lägesställare för styrning av öppningsgraden för
pneumatiska ventiler. Tillgänglig för både roterande och linjär rörelse.

Ladda ner TS-blad

TS09-013 Elektropneumatisk positionerare

Elektropneumatisk positionerare för styrning av öppningsgraden för snedsätesventiler.

Ladda ner TS-blad

TS09-024 Timer paus-puls

Paus-puls timer för magnetventil.

Ladda ner TS-blad