Projektbilder


Leverans av 170m³ silo

Leverans av 85m³ silo

Mässa 2002

Mässa 2004

Mässa 2006

Mässa 2008

Mässa 2010

Mässa 2012

Fluidkon med sändare

Silo med utlastning

Robotmatad säcktömmare

Säcktömmare med utlastning

Silo med utlastning

Komplett system med utlastning

BULKSÄNDARE TS01


Sändare SCB7-800 rostfri

Sändare SCB7-1300 rostfri

Sändare SCB4-600 isolerad

Sändare SCB7-600 för flygaska

Sändare SCB7-800

Pneupump

SCB4-600 isolerad

Pneupump

SCB4-350-15L

SCB7-600-100L-flygaska

SCB7-800 750L

SCB7-1300-1000L

Pneupump

SCB7-1300 Topptömd

SCB7-800 500L Rostfri

FLUIDKON TS02


Fluidkon SFK2-1200

Fluidkon SFK2-3000

Fluidkon SFK2-800

Fluidkon SFK2-1200

Fluidkon-SFK2-2000-1

Fluidkon-SFK2-2000-2

Fluidkon-SFK2-2000

UTLASTARE TS03


Utlastare SUB2

Utlastare SUB2

Utlastare SUB2

Utlastare SUB2 med filter

Utlastare SUB2-flak

Utlastningsbälg-SUB2-flak

SÄCKTÖMMARE TS04


Storsäckstömmare SSS2

Storsäckstömmare SSS2

Storsäckstömmare SSS2

Storsäckstömmare SSS2

Stor/Småsäckstömmare

Storsäckstömmare SSO

KOMPRIMATORER TS05


Komprimator SSK5

Komprimator SSK5 redo för leverans

Komprimator SSK5

FILTER TS06


Rostfritt filter på silotopp

Rostfritt filter på silotopp

Rostfritt filter på silotopp

Rostfritt filter

Rostfritt filter på stativ

VENTILER TS07


Skjutspjäll DN250

Detaljer för sändare

Vridspjäll DN500

BLANDARE TS08


Konisk skruvmixer

Blandare WBH

Blandare WAH

SIGNAL & INDIKERING TS09


Gränslägen och magnetventiler

Magnetventiler för sändare

TRANSPORTDETALJER TS10


Transportledning

Transportledning och intagslåda

Transportledning och växelventiler

SÄKERHETSVENTILER TS11


Säkerhetsventil DN50

Säkerhetsventil DN25 på sändare

CELLMATARE TS12


Cellmatare

Cellmatare under behållare

Cellmatare under fluidkon

ÖVRIG UTRUSTNING & TILLBEHÖR TS13


Ackumulatortank

Vibrator på en storsäckstömmare

SILO TS14


Silo med tillhörande transportledning

Montage av silostativ

Montage av silo

Silo-SCS1-3600-01

Silo-SCS1-3100-01

Silo-SCS1-3100-02

Behållare-SBE1-01

Behållare-SBE1-02

TRANSPORTSKRUV TS15


Transportskruv

Transportskruv

Transportskruv med två inlopp

Dagbehållare med transportskruv

Silo med transportskruv