Kontakt

Ni når oss via e-post på: fornamn.efternamn@scanmatic.se

Benny Bertram

Försäljning, produkter och projekt

Benny Bertram
telefon: 042 - 676 93
mobil: 070-754 04 15

Mikael Eklund

Försäljning, produktion, legotillverkning, service och reservdelar

Mikael Eklund
telefon: 042 - 676 92
mobil: 076-337 62 25

Carola Kärrlid

Ekonomi

Carola Kärrlid
telefon: 042 - 676 91