Så här fungerar det

Transportprincipen är att förflytta material i ett slutet rörsystem med den kinetiska energin i en luftström.

Pneumatiska transportsystem kan man indela efter två principer. Kontinuerlig transport och satstransport.

Med Scanmatics bulksändare satstransporterar man alla typer av pulver och granulat, 0 – 25 mm/partikel, så väl ut som in i processen.

Transporterna delas upp i två huvudgrupper, mellan- och högtryckssystem. Trycket i systemet står i direkt relation till fyllnadsgraden av material i ledningen. Ett mellantryckssystem (1,0 – 3,5 bar) kallas ”dense phase”- och högtryckssystem (3,5 – 7,0) kallas ”plug”- transport.

Transportkapaciteten kan vara upp till 150m³/h. Transportkapaciteten är beroende av:

 • Bulkvolymvikt, kg/dl
 • Fraktionsområdet, μ
 • Fluidiserbarhet
 • Hydroskopegenskap
 • Transportlednings diameter
 • Reducerad rörlängd
 • Evakuering av transportluft

Kombinationen av materialets beskaffenhet och transportförutsättningarna, som längd, utformning etc. är i varje enskilt fall specifikt. Därav krävs individuella inställningar av:

 • Fluidisering (luftflöde in i sändare)
 • Ejektor (luftflöde ut i transportledning)
 • Tryckvakt (tryck i sändaren)
 • Proppvakt (tryck i transportledning)